Sosyal Girişimcilik konusunda farkındalık yaratmak, sistem dönüşümünü tetiklemek, ilham veren yerel ve küresel örneklerle iş dünyası liderlerini harekete geçirmek amacıyla Kale Grubu ve Dünya Gazetesi ortaklığında Türkiye’nin ilk sosyal girişimcilik yazı dizisine başladık!

Şimdiye kadar sosyal girişimcilik, sistem dönüşümü, etki yatırımı, ekosistemin mevcut durumu ve gelecek potansiyeli, yerel ve küresel örnekler gibi pek çok konuya değindiğimiz, ilham verici makaleleri burada biraraya getirdik.

1) Sadece işveren değil ‘değer veren’ olmak


Şimdi ve Burada: Sosyal Girişimcilik Günü 2021


Ashoka Türkiye İlhamdan Küresel İşbirliğine: Teknoloji Sohbeti


Good4Trust’ın Okyanus Ötesi Yolculuğu

Ashoka Senior Fellow’u, Ashoka Yönetim Kurulu Üyesi ve Good4Trust’ın Kurucusu ve Kışkırtıcısı Dr. Uygar Özesmi ile keyifli bir sohbet


  • Birbirimizi daha yakından tanımayı, yeni bağlantılar için alan oluşturmayı,
  • Kapasite gelişimine ihtiyaç duyduğumuz alanlarda birbirimizden ve uzmanlardan öğrenmeyi,
  • Karşılaştığımız zorluklara ve fırsatlara uzaktan bakmayı sağlayacak alanlar yaratmayı amaçlıyoruz.Ashoka Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Ashoka Türkiye Probono Partneri Kavlak Avukatlık’ın Kurucu Ortağı Fırat Barış Kavlak ile Kavlak Academy ve Sosyal Girişimcilik Üzerine Keyifli Bir Sohbet

Kavlak Academy’nin amacı ve kapsamı nedir?


Photo courtesy of AshokaAshoka Türkiye İlhamdan Küresel İşbirliğine: Tarım Sohbeti

Ashoka Türkiye

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store