Şimdi ve Burada: Sistem Dönüşümü

Sosyal Girişimcilik Günü 2019- Dönüşüm Aktörleri Bir Arada

İstem D. Akalp- Ashoka Türkiye Sosyal Girişimcilik Programı Direktörü

Sosyal Girişimcilik Günü 2019

Ashoka, herkesin fark yaratabileceği bir dünyayı inşa etmek için çalışan, bu yolda 93 ülkeden Jimmy Wales (Wikipedia), Wendy Copp (Teach for All), Kailash Satyarthi (Bachpan Bachao Andolan) gibi 3 bin 500’ün üstünde yenilikçi sosyal girişimciyi küresel ağında buluşturan; iş dünyasında ve çocuklarda empati, fark yaratma, ekip çalışması ve yeni liderlik becerilerini yaygınlaştıran uluslararası bir sivil toplum kuruluşu.

Son iki senedir, global ve yerel ağımızdaki sosyal girişimcilerin ihtiyaçlarından yola çıkarak sistem dönüşümü için çalışan herkesi bir araya getiren Sosyal Girişimcilik Günü’ne evsahipliği yapıyoruz.

Ashoka’da sistemleri dönüştürme potansiyeline sahip sosyal girişimcileri küresel ağımıza seçip, etkilerini artırmaları üzerine desteklerken; sosyal girişimcilik ekosisteminin aktörlerinin de sistem dönüşümü üzerine düşünmesini, çalışmasını ve alana katkı sağlamasını önemsiyoruz. Zira sistem dönüşümü son yıllarda dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlar nedeniyle artık gitmediğimiz, görmediğimiz bir köy değil, şimdi ve burada gerçekleşen ve sosyal girişimcilerin sonradan benimseyeceği değil yola çıktıkları ilk günden zihinsel hazırlık içinde olacakları bir yaklaşım.

Sistem dönüşümü, yalnızca sosyal girişimcilerin ve toplumsal dönüşüm aktörlerinin değil, herkesin fark yaratabileceği bir dünya hayalini paylaşan herkesin günlük hayatta pratik edebileceği bir yaklaşım. İçine doğduğumuz, içinde bulunmayı seçtiğimiz ya da kendi yarattığımız sistemlerin, herkesin faydasını gözetecek şekilde dönüşmeye ihtiyacı var: Haber kaynaklarımızı doğrulamayı, gezegeni ve üreticileri gözeten kıyafetler giymeyi, doğaya zarar vermeyen, aksine doğayı onaran gıdalarla beslenmeyi, toplumsal iyilik için aktif sorumluluk almayı, öğrenmeyi öğrenenleri önceleyerek yeniden düşünmeyi, hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğine nasıl katkı sağladığımızı fark etmeyi hepimiz istiyoruz. Sosyal girişimciler bu yeni sistemlerin alt yapısını kuruyorlar, ekosistem aktörlerinin desteğiyle cesaretleniyorlar ve elbirliğiyle bize şunu gösteriyorlar: Sistem dönüşümü şimdi ve burada!

Sosyal Girişimcilik Günü 2019

28 Mayıs’ta Salt Galata’da, Türkiye’nin 10’a yakın şehrinden 130’un üzerinde katılımcıyı ağırladığımız Sosyal Girişimcilik Günü’nde dönüşen toplumsal sistemlere MIT Sloan İşletme Okulu’ndan, Presencing Institute’un kurucusu ve Theory U’nun geliştiricisi Dr. Otto Scharmer ile birlikte baktık. Türkiye’ye ilk kez gelen Dr. Scharmer, farklı sektörlerde toplumsal dönüşüm için çalışan katılımcılara Theory U’nun “açık zihin, açık kalp, açık irade” modelinden bahsetti.

Günün devamında, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım “İlkeli Temsil”, Ashoka Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Güçlü Onur “İyi Takım Arkadaşını Seçmek”, Mazars Denge CEO’su ve Sürdürülebilirlik Elçisi Dr. İzel Levi Coşkun “Sosyal Girişimciler için Finansal Planlama ve Sürdürülebilirlik” konularında atölyeler verdi. Dr. Otto Scharmer ise Türkiye’de Eğitim ve Çocuk Alanının 4 Boyutlu Haritalandırılması konulu bir çalışma yürüttü.

Katılımcılar, günün son kısmında KUSIF Yönetici Direktörü Dr. Gonca Ongan’ın “Sosyal Etki Yönetimi”, BBOM gönüllüsü Burak Ülman’ın “Yeni Yönetişim Biçimleri: Sosyokrasi”, b-fit kurucusu Bedriye Hülya’nın “Toplumsal Dönüşüm Yolunda Esenlik” ve Surdurulebiliryasam.tv kurucuları Pınar Öncel ve Tuna Özçuhadar’ın “Sosyal Girişimciler için Sürdürülebilirlik Yaklaşımı” atölyelerine katıldı. Dr. Otto Scharmer, bir grup katılımcıya “Vaka Kliniği Yöntemi ile Sorun Çözümü”nü deneyimletti.

“Sosyal Girişimcilik Günü beni daha da cesur düşünmeye itti, muhtemel sınırlarımın kıyıları ile dans etmeme yardımcı oldu. Daha da ötede ne var? Başka sektörlerle eğitim dünyasını nasıl bağlayabilirim? En uçuk öğrenme ortamı neye benzer? Ya her şeyi en baştan tasarlıyor olsaydık? Çok bereketli sorular bunlar. Hem derinleştim, hem genişledim.​”

“Atölye çalışmaları çok verimliydi. STK etkinliklerinde genelde hep aynı yüzleri görürdüm. Buradaki katılımcı çeşitliliği beni çok mutlu etti. Elektronik atık çalışmalarından, Lazcayı geliştirmeye, müzik ve diğer sanatsal faaliyet savunucularına yelpazesi geniş ve farklıydı.”

Sosyal Girişimcilik Günü’nü destekleriyle mümkün kılan U.S. Embassy Ankara ve Vehbi Koç Vakfı’na; probono destekçilerimiz Mazars Denge ve Pikan Ajans’a; atölye ortaklarımız Başka Bir Okul Mümkün, b-fit, Egon Zehnder, KUSIF, Presencing Institute, Surdurulebiliryasam.tv’ye ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz!

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store