Ashoka Fellowları ile Bir Haftasonu

İstem D. Akalp- Ashoka Türkiye Sosyal Girişimcilik Programı

Toplumsal sorunların çözümüne kendini adamış yaklaşık 20 kişi ile bir hafta sonunuz olduğunu hayal edin. Onlara ne sormak isterdiniz? Onlar size ne sorsun isterdiniz? Buluşma neye benzesin, pazar öğleden sonra herkes evine dönerken ne hissetsin isterdiniz?

2019’un ilk hafta sonunda bu sorunun cevabını yaşayarak öğrendik.

Ashoka Türkiye Sosyal Girişimcilik Programı’nda, toplumsal sorunlara yenilikçi çözümleri olan sosyal girişimcileri buluyor, bir araya getiriyor ve onları işlerini daha etkili yapmaları için ihtiyaç duydukları danışmanlık, ağ, finansa erişim gibi desteklerle buluşturuyoruz.

Sosyal girişimcilerin, bir kez Ashoka Fellowu seçildikten sonra, sosyal girişimlerinde aktif oldukları süre boyunca -çoğu kez ömür boyu- eriştikleri bu desteklerin önemli bir parçası, yılda 2 kez bir araya geldikleri Ashokalılar Buluşmaları.

Ashokalılar Buluşmaları’nda,

· Ashoka Türkiye fellowları, ekibi ve destekçileri olarak birbirimizi daha yakından tanımayı,

· Ashoka fellowlarının kapasite gelişimine ihtiyaç duyduğu alanlarda birbirimizden ve uzmanlardan öğrenmeyi,

· Rutinin dışına çıkarak sosyal girişimlere ve kendimize derinden bakacak alanlar yaratmayı amaçlıyoruz.

2019’un ilk Ashokalılar Buluşması, 4–6 Ocak’ta Ashoka fellowlarını, destekçilerini ve Ashoka Türkiye ekibini bir araya getirdi.

Buluşmak ve Bırakmak

Buluşmanın teması “bırakmak” üzerine idi. Bırakmak, sosyal girişimcilerin yolculuğu için önemsediğimiz bir tema. Bırakmak önemli. Doğru şeyleri doğru zamanda bırakmak daha da önemli. Bıraktıkça yenilerine yer açılıyor, bıraktıkça yeterlinin ve gereklinin değerli anlaşılıyor. Buluşmamız boyunca kendimize bazı sorular sorduk: Neleri bırakabiliyoruz? Neleri bırakmak bize iyi gelecek? Bırakma meziyeti bize neler kazandırabilir? Seth Godin, bir blog yazısında “en” ve “yeteri kadar” (most vs enough) ayrımına değiniyor. “Hız”ı ele alıyor: Ambulans şoförüyseniz olabildiğiniz kadar hızlı olmanız gerekiyor; çiçek dağıtıcısıysanız yeterince hızlı olmak yeterli. Daha, daha, dahalar üstümüze gelirken, “en”ler ve “yeteri kadar”ları birbirinden ayırıyor muyuz? Bazı konuları akışa, zamana, geride, bir başkasına bırakabiliyor muyuz?

Topluluktan Öğrenmek

Buluşmanın devamında Ashoka fellowlarının sosyal girişimlerinde son 6 aydaki gelişmeleri paylaştık, önümüzdeki 6 ayın planlarını duyduk. Ashoka Türkiye’nin 2019 planlarının üstünden birlikte geçtik. Mekanda Adalet Derneği kurucularından Ashoka Fellowu Yaşar Adanalı rehberliğinde,Beyoğlu Yıkılmadım Ayaktayım Haritası’nın izinde, destekçilerimizin katılımıyla tadımlık bir Beyoğlu yürüyüşü yaptık. Aramıza 2018 yılında katılan Mesut Keskin, Huriye Göncüoğlu ve Zafer Elcik’i ve girişimlerini yakından tanıdık. Faruk Eczacıbaşı’ndan teknolojiyle sosyolojinin kol kola girmesiyle ilgili içgörüler dinledik, imzalı “Daha Yeni Başlıyor” kitaplarımızı aldık.

Ashoka Fellowları Güneşin Aydemir ve Durukan Dudu’dan doğadan ilham alan planlama ve yönetme becerilerini öğrendik. Ashoka Türkiye Yönetim Kurulu üyeleri Atıl Erken ve Didem Altop’la gelir getirebilecek iş fikirlerimizi konuştuk, var olan uygulamalarımızı nasıl hızlandırabileceğimiz üzerine birlikte düşündük. Ashoka Fellowu Burak Ülman’dan sosyokrasi üzerine bir atölye aldık. Kapanış çemberimizde kendimize ve parçası olduğumuz Ashokalılar topluluğuna takdirlerimizi sunduk.

Öğlenleri bizi Hayata Sarıl Lokantası ve Maide Mutfak sosyal girişimleri beslerken, akşamları uzun sofralarda sohbet ettik.

Bilgi Paylaştıkça Anlamlanır

Buluşma boyunca atölyelerde ve sohbetlerde, Ashoka fellowlarının atıfta bulundukları kaynakları derledik.

Kaynak Adı / Linki / Referansı/ Değindiği Konu/ Öneren Ashokalı

Türetim Ekonomisi Makalesi, Türetim Ekonomisi, Uygar Özesmi

Pfizer Türkiye Kurumiçi Hayırseverlik Raporu, Kurumiçi Hayırseverlik, Renay Onur

Theory U — Otto Scharmer, U Theory, Atakan Foça & Zeynep Meydanoğlu

Taşın Altındaki El — Nassim Nicholas Taleb, Risk Yönetimi, Durukan Dudu

Anti-Kırılganlık, Risk Yönetimi, Durukan Dudu

“Hayatsız Kadın” Ayşe, Sosyal Girişimci Ayşe Tükrükçü’nün hayat hikayesi, İbrahim Betil

Sully (film), Karışık & Karmaşık Sistemler, Güneşin Aydemir

Beyond İstanbul yayınları, Mekanda Adalet, Yaşar Adanalı

Sosyokrasi El Kitabı, Sosyokrasi, Burak Ülman

Most vs Enough — Seth Godin Blog, Önceliklendirme, İstem D. Akalp

Simon Sinek — Why →How →What, Strateji, İstem D. Akalp

Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları — Pınar Uyan Semerci, Kutuplaşma,

İstem D. Akalp

Empati için Rehber, Empati, Ashoka Türkiye Ekibi

Üniversiteliler için Yol Haritası: Hızlan Fark Yarat, Sosyal Girişimcilik, Ashoka Türkiye Ekibi

Sürdürülebilir Sosyal Girişim Vakaları, İş Modelleri, Ashoka Türkiye Ekibi

Türkiye Sosyal İnovasyon Ekosistem Haritası, Sosyal Girişimcilik, Ashoka Türkiye Ekibi

Yatırıma Hazır Sosyal Girişimciler El Kitabı, Sosyal Girişimcilik, Ashoka Türkiye Ekibi

Leading Social Entrepreneurs, Dünyadan Sosyal Girişimci Hikayeleri, Ashoka Türkiye Ekibi

Ashokalılar Buluşmaları’nın Ötesi

Ashoka fellowlarından aldığımız ilhamla, Türkiye’nin her yerinden sosyal girişimcileri bir araya getireceğimiz Sosyal Girişimcilik Günü 2019 için hazırlıklarımıza başladık! Ashoka Türkiye sosyal medya kanallarından sosyal girişimcilikle ilgili Türkiye’den ve dünyadan trendleri ve gelişmeleri takip edebilirsiniz!

Herkesin fark yaratabildiği bir dünya için sosyal girişimcileri ve onları desteklemek isteyen kişi ve kurumları bir araya getirdiğimiz çalışmalarımız devam edecek. Ashokalılar Kış Buluşması’nda bir araya gelen herkese ve etkinliğin finansal destekçisi U.S. Embassy Ankara’ya değerli destekleri için çok teşekkür ediyoruz!

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store