Ashoka Fellowlarının İlham Aldığı Kaynaklar

Bizden size ufak bir yeni yıl ilhamı!

Burak Ülman, Başka Bir Okul Mümkün

Bioneers, Collective Heritage Institute’un altında kurulmuş bir sivil toplum örgütü. Kaliforniya ve Yeni Meksika odapında biyo-kültürel ve küresel çevre sorunlarına pratik ve yenilikçi çözümler bulmayı destekliyor. Burak’ın tavsiye ettiği Seeding the Fields video serisi ise, Bioneers’ın 30 yıldır düzenlediği Bioneers konferansının en iyi anlarını ekranlara getiriyor. Videolar için buraya tıklayabilirsiniz.

Burak Arıkan, Graph Commons

Adil ekonomi modelleri üzerine bilgilendirici bir okuma listesi:

Mine Ekinci, Köy Okulları Değişim Ağı

Standford Social Innovation Review, Standford Üniversitesi’ndeki Standford Hayırseverlik ve Sivil Toplum Merkezi’nin (SSIR) üç ayda bir çıkardığı dergi. SSIR, kar amacı gütmeyen kuruluş yönetimi, sosyal değişim ve kurumsal vatandışlık gibi geniş bir konu yelpazesine sahip. Ekinci, Mine, SSIR’ın e-bültenine abone olmayı tavsiye ediyor. Bu bağlantıya tıklayarak e-bültenlerine üye olabilirsiniz.

Serra Titiz, Gelecek Daha Net

Türkiye’nin sosyal girişimcilik ekosisteminde bulunan sosyal girişimcileri, sivil toplum örgütlerini, aktif vatandaşları, kamu kuruluşlarını ve özel sektörü bir ağda buluşturan Sosyal Girişimcilik Ağı, Türkiye’de sosyal girişimciliğin bilinirliğini sağlıyor, işbirlikleri çoğaltıyor ve sosyal girişimcilik sektörünün kapasitesini geliştiriyor.

Mehmet Atakan Foça, Teyit

Farklı deneyimlerle dolu bir liste:

Itır Erhart, Adım Adım

Küresel Gelişim Topluluğu için başlatılmış medya platformu Devex’in kurucusu ve genel yayın yönetmeni, Raj Kumar’ın yazıları.

Huriye Göncüoğlu, Türkiye’nin Kadın Balıkçıları

Feminizm ve kadın hareketi ile ilgili kitap tavsiyeleri, sosyal girişimcilik ile ilgili workshoplar:

Bego Demir, Bego Jeans

Malcolm Gladwell’in The Tipping Point (Kıvılcım Anı) kitabı

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store