Ashoka Türkiye Fellowları ile Bir Ay: Ashokalılar Kış Buluşması 2021

Ezgi Barhan- Ashoka Türkiye Sosyal Girişimcilik Programı

Ashoka Türkiye’de yıllardır sürdürdüğümüz bir etkinlik serimiz var: Ashoka Fellowları, Ashoka’nın bireysel ve kurumsal destekçileri ve Ashoka Türkiye ekibi yılda 2 kez, mümkünse bir Fellow’un ev sahipliğinde buluşuyoruz. Bu buluşmalarda;

  • Birbirimizi daha yakından tanımayı, yeni bağlantılar için alan oluşturmayı,
  • Kapasite gelişimine ihtiyaç duyduğumuz alanlarda birbirimizden ve uzmanlardan öğrenmeyi,
  • Karşılaştığımız zorluklara ve fırsatlara uzaktan bakmayı sağlayacak alanlar yaratmayı amaçlıyoruz.

Online’da Offline Deneyimler

Ocak ayı boyunca her Cuma Ashokalılar Kış Buluşması’nda bir araya geldik ve “tutunmak” temasına odaklandık. Neden mi tutunmak? Tüm dünyayla birlikte aynı mücadeleyi verirken Ashoka topluluğunda yapmayı en iyi öğrendiğimiz şey tutunmak oldu. Birbirimize, kendimize, sevdiklerimize, okuduğumuz kitaplara, dinlediğimiz şarkılara, alabildiğimiz kokulara tutunduk. Bu buluşmalarda ise bunu takdir ve pratik etmek için fırsat bulduk. İki sene önce düzenlediğimiz Ashokalılar Kış Buluşması’nın teması olan “bırakmak”ı andık. Yan yana bulunmuşuz gibi birbirimizin ellerini sıktık, sırtını sıvazladık, gözlerinin içine bakarak yargılamadan dinledik. Tüm bunları kendi bilgisayar ekranımıza bakarken, var olmayan bir evrenin içinde yeni bir yan yanalık oluşturarak gerçekleştirdik; online’da offline deneyimler yaşadık.

İllüstrasyon — Tasarım- Emre Efe Güzel

Beraber Yol Almak

Ashokalılar Kış Buluşması’nın omurgasını oluşturan konularda birbirimizden ve topluluğumuzun bir parçası olan uzmanlardan öğreniyoruz. Bu seneki konularımız her sene olduğu gibi Fellowların ihtiyaçlarından, sorularından, istedikleri destek türlerinden şekillenerek belirlendi.

8 Ocak 2021’de Ashokalılar Kış Buluşması’nın ilk gününe geçtiğimiz altı ayı değerlendirerek ve gelecek hedeflerimizi ve sistem dönüşümü yolculuğundaki hedeflerimizi paylaşarak başladık. Ashoka Türkiye Senior Fellowu ve Good4trust’ın Kurucusu Dr. Uygar Özesmi kolaylaştırıcılığında Sosyal Girişimlerimizde Çevresel Sürdürülebilirlik konusuna odaklandık. Konuyu bireyselden evrensele açarak, iklim krizi ile mücadelede daha büyük bir etki kaydedebilmek için kurumsal şirketleri de dahil etmenin öneminin altını çizdik.

15 Ocak’ta gerçekleşen ikinci buluşmamızda Ashoka Türkiye Probono Partneri ve Youlab Coaching’in kurucusu Yeşim Yerli kolaylaştırıcılığında Takdir ve Kutlama konusunu odağımıza aldık. Takdir çemberlerinde buluştuk, hem kendimizle hem de birbirimizle bağlarımızı güçlendirdik. Yeşim Yerli’nin çeşitli konularda ipuçları paylaştığı videolarına Youtube kanalından ve websitesinden ulaşabilirsiniz.

22 Ocak’ta geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanımız ve Egon Zehnder Türkiye Ekip Lideri Ayşe Güçlü Onur’dan Doğru Ekibi Oluşturma ipuçlarını edindik. Bu oturumda Ashoka Fellowlarının ekipleri de bizlere eşlik etti. Kurum kültürü uyumluluğu, potansiyelin keşfi, referans görüşmeleri için ipuçları ve aday arama stratejisine dair kıymetli iç görülerle donandık.

29 Ocak’ta ise sosyal girişimlerin ve sivil toplum liderlerinin en büyük sıkıntılarından biri olan Finansal Olarak Kendine Adil Olmak konusunu Ashoka Fellowu ve b-fit Kurucusu Bedriye Hülya kolaylaştırıcılığında tartıştık. Şu noktaları ise tartışmaya devam etmek üzere kenara koyduk:

  • Adil bir maaş almak ayıp mı?
  • Gelir adaletsizliğinin suçluluğunu hissetmemiz gerekir mi?
  • Hem finansal olarak adil olmak hem de yatırım yapmak mümkün mü?
  • Bu konudaki iyi uygulamalar, politikalar neler olabilir?

Ashokalılar Kış Buluşması’nın kapanışında bireysel destekçilerimiz, kurumsal ve probono partnerlerimiz, sivil toplum ve eğitim alanı liderleri ile birlikte Empati Yürüyüşü’nde bir aradaydık. Ashoka Eş Direktörleri Zeynep Meydanoğlu ve İstem D. Akalp kolaylaştırıcılığında Ashoka Support Network Üyesi ve Vuslat Foundation Kurucusu Vuslat Doğan Sabancı’nın katılımı ve katkısıyla derin dinleme pratiğini deneyimledik.

Herkesin fark yaratabildiği bir dünya için sosyal girişimcileri ve onları desteklemek isteyen kişi ve kurumları bir araya getirdiğimiz çalışmalarımız devam edecek. Ashokalılar Kış Buluşması’nda bir araya gelen herkese, Ashoka Türkiye Topluluk Fonu destekçisi Aslı Atay’a katkıları için teşekkür ederiz!

Bizden size ufak bir armağan: Ashoka Fellowlarının tutunduğu şarkılar listesini buradan dinleyebilirsiniz. Bu vakitte hepimizin en sevdiklerine tutunabilmesi dileğiyle!

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store