Ashoka Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Ashoka Türkiye Probono Partneri Kavlak Avukatlık’ın Kurucu Ortağı Fırat Barış Kavlak ile Kavlak Academy ve Sosyal Girişimcilik Üzerine Keyifli Bir Sohbet

Kavlak Academy’nin amacı ve kapsamı nedir?

Kavlak Academy 2018 yılında Kavlak Avukatlık Bürosu tarafından başlatılan teknoloji, sosyal sorumluluk ve eğitim başlıklarında projeler üreten gönüllü bir inisiyatif. Kısaca bütün başlıkları açmak gerekirse Kavlak olarak teknolojinin dönüştürücü gücüne inanıyor ve hukuk ekosisteminin de bu doğrultuda en yeniliğe açık alanlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Buradan hareketle önemli başlıklarımızdan bir tanesi teknoloji. Bu kapsamda 8 Ocak 2021’de ilk kez Hack4RegTech Hackathonu düzenleyerek hukuk teknolojileri alanındaki projeleri jüri karşısına çıkarttık. Sosyal sorumluluk başlığı altında üç yılı geçkin bir süredir pro-bono süreçlerini yürütüyoruz. Bu kapsamda pek çok sosyal girişim, sivil toplum kuruşu vb. yapılar ile çalışmalarımızı sürdürdük. Bir hukuk bürosu olarak müvekkillerimiz ve sektör paydaşları üzerindeki dönüştürücü etkimizden hareketle Yeşil Ofis sürecini de yaklaşık iki sene önce başlattık. Özellikle iklimle ilgili sorunların giderek önem kazandığı bu günlerde, bir büronun odağına bu konuyu almasını çok önemsiyoruz. Son olarak ise Academy’nin en aktif başlıklarından biri olan eğitim bacağımız mevcut. Bu sene, üçüncü yılımızda, ders ve eğitmen sayımızı neredeyse üç katı artırarak sürece çevrim içi olarak devam ediyoruz. Bu senenin bizim için bir önemi de pandemi ile birlikte daha da geliştirdiğimiz esneklik kabiliyetini öğrencilerimiz için de ders planlamasına geçirmiş olmamız.

Geleceğin hukukçusunun tek yönlü değil birçok yetkinliğe sahip olması gerektiğini düşünüyoruz ve programda hukuk haricinde pek çok farklı disipline yer veriyoruz.

Kavlak Academy kimler için?

Kavlak Academy eğitim programı, hukuk fakültelerinde eğitim alan istekli, meraklı, motivasyonu yüksek öğrenciler için teknoloji, girişimcilik, sanat, sosyal sorumluluk odaklı yeni nesil bir eğitim programıdır.

Şimdiye kadarki mezunlar ne yapıyor, programdan nasıl faydalandılar?

Kavlak Academy’den 50 öğrencimizi mezun ettik. Academy’yi başarı ile tamamlayan belirli öğrencilere sağladığımız yurt içi ve yurt dışı staj vb. imkanlar haricinde en önemli katma değerin yaratılan topluluk olduğunu düşünüyoruz. Zira aynı konuları konuşmuş ve birbirleri ile etkileşime geçmiş bir grup insanın sürdürülebilir bir şekilde hukuk ekosisteminde çok büyük farklar yaratmakta olduğunu gözlemledik. Bu yıl Academy kapsamında oluşturduğumuz çalışma grupları ile de pek çok farklı alanda içerikler üretmeye onlar ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Gençler başvurularını ne zaman ve nasıl yapabilir?

Kavlak Academy 2021 programına katılmak isteyen hukuk fakültesi öğrencileri yapılacak ilk aşama sınavı için burada yer alan formu 17 Ocak 2021 tarihine kadar doldurabilirler. Programa ve sınava ilişkin duyuruları sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirler.

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store