Ashoka ve TÜSİAD Ev Sahipliğinde İlhamdan Küresel İşbirliğine: Eğitim Sohbeti

Beklenmedik durumlar yaratıcı çözümlere, bunlar da gelişime yol açabilir

Yazı: Yasmin Güleç- Ashoka Türkiye Framechange & İletişim

TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu ile ev sahipliği yaptığımız ve Ashoka Fellow’u ve Playworks’ün kurucusu Jill Vialet’i ağırladığımız, İlhamdan Küresel İşbirliğine: Eğitim etkinliğinde COVID-19 süreci ve sonrasında dönüşen eğitim sistemi ile ilgili ilham dolu bir sohbet gerçekleştirdik.

27 Ekim 2020 Salı günü, Ashoka Fellowları, Ashoka Support Network Üyeleri, Ashoka Dostları, kurumsal ve probono destekçiler, öğrenme alanında çalışan kilit paydaşlarımız ve TÜSİAD davetlileriyle birlikte gerçekleşen sohbet TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Gamze Dinçkök Yücaoğlu ve Ashoka Ülke Eş Direktörü Zeynep Meydanoğlu’nun hoş geldiniz konuşmasıyla başladı ve Jill Vialet’in sosyal girişimcilik yolculuğu ve COVID-19’a adapte olma ve adapte etme süreci ile ilgili paylaşımlarıyla devam etti.

Ashoka Fellow’u Jill Vialet ile Ashoka Türkiye Eş Direktörü Zeynep Meydanoğlu arasındaki sohbet Jill’in “2020 herkes için zor bir yıl olmakla kalmadı, birçok değişimi de beraberinde getirdi ve negatif kadar pozitif katkıları da oldu” sohbetiyle açıldı.

Ashoka Fellow’u ve Playworks’ün Kurucusu Jill Vialet

“Bir yüzünde engel olan bir madalyonun diğer tarafında her zaman bir fırsat vardır. Bu dönem bizim önceliklerimizi gözden geçirmemizi mecbur kıldı. Şimdi elimizde olan her şeyi yeniden gözden geçiriyoruz ve bu bizler için kocaman bir fırsat.”

Ashoka Fellow’u ve Playworks’ün Kurucusu Jill Vialet

Türkiye’nin Eğitim Sisteminde Değişmesi Gereken Şey Nedir?

Eğitimin okuldan eve geçmesi, internet erişimi, ebeveynlerin öğretmen ve öğretmenlerin de kritik noktalarda hizmet veren ve saygı görmesi gereken bireyler oldukları ile ilgili yaptığımız konuşmada Jill ve Gamze Hanım beraberinde, Ashoka Fellow’u ve Köy Okulları Değişim Ağı (KODA)’nın koordinatörü Mine Ekinci; Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Işık Tüzün; Ashoka Fellow’u ve Başka Bir Okul Mümkün Derneği kurucularından dernek üyesi Burak Ülman; Jones Lang LaSalle Türkiye Başkanı Avi Alkaş ve TÜSİAD Sosyal Politikalar Bölümü Direktörü Ezgi Çelik gibi eğitim ve sosyal değişim üzerine yoğunlaşmış isimler de fikirlerini ve çözüm önerilerini sundular.

Ashoka Fellow’u ve Köy Okulları Değişim Ağı (KODA)’nın koordinatörü Mine Ekinci

“Eğitim sistemine dair sürekli değişim ve dönüşüm istiyor. En büyük problem: işlerde bütüncüllük olmaması. Öğretmenlerle çalışıyorsunuz ama müfredata dokunmuyorsunuz. İşler parça parça çalışılıyor. Bütün kollarla düşünülmesi lazım.”

Ashoka Fellow’u ve Köy Okulları Değişim Ağı (KODA)’nın koordinatörü Mine Ekinci

Ashoka Fellow’u ve Başka Bir Okul Mümkün Derneği kurucularından dernek üyesi Burak Ülman

“COVID-19 neyi değiştirdi? Eğitim sisteminde problemler olduğunu zaten biliyorduk. Zaten bu yüzden COVID bir fırsat; artık ‘bu sistem çalışmıyor,’ diyebiliriz. Bize bunu diyebilme cesaretini verdi.”

Ashoka Fellow’u ve Başka Bir Okul Mümkün Derneği kurucularından dernek üyesi Burak Ülman

Ruhsallık Her Zamankinden Daha Önemli

Jill’in konuşmasında vurguladığı ve ardından katılımcılarımızın da bahsettiği bir konu, bu dönemin yarattığı travma oldu. Jill, eğitim devam etmeden önce öğrenci ve ebeveynlerin anlaşılmış, güvende ve bağlantı içinde olduklarını hissetmelerinin önemini vurguladı.

Okulların yeniden açılışını düşündüğümüzde, herkesin hakkında ilk konuştuğu akademik öğrenme oluyor. Ama hem yetişkinlerin hem çocukların okula travmalarıyla döneceğinin farkında olmalı ve bu duruma hazırlanmalıyız.

Ashoka Fellow’u ve Playworks’ün Kurucusu Jill Vialet

Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Işık Tüzün

Eğitmenler Zoom üzerinden ders anlatmaktan yıpranmış durumda. Öğretmenlerin ruhsal ve fiziksel sağlıklarına daha çok önem verilmesi gerekmekte. Burak Ülman’ın uçaktaki acil durum maskeleri ile ilgili yaptığı metafor aslında öğretmenlerin ruh sağlığının önemini güzelce özetliyor;

Uçaklarda, güvenlik kartının üstünden geçerken acil durumlarda ebeveynlere ilk kendi maskelerini, sonra çocuklarının maskelerini takmaları söylenir. Ülman da aynen bunu söylüyor: “Maskeyi önce öğretmene takmalıyız, ona takarsak çocuğa takacak.” Yani eğer öğretmenlere işlerini düzgünce yapabilmeleri için destek verilirse, onlar da çocukların hayatlarını etkileyecek düzgün bir eğitim verebilirler.

Belirsizlik Var ama Panik Yok

2020 yılının getirdiği kaos yağmuru ve belirsizlik ilk başlarda insanları korkuya boğmuş olsa da, bu sohbetten aldığımız bir ders var: beklenmedik durumlar, yaratıcı çözümlere, bunlar da gelişime yol açabilir. Okul, ders ile beraber sağlık, esenlik ve sosyalleşmenin de olduğu ve dünya algısının oluştuğu bir yer.

Öğretmenler kritik noktalarda hizmet vermekle beraber bir çok şapka takıyorlar. Ancak, bu önemli görevin zaman zaman nasıl değersizleştirildiğini özellikle pandemi döneminde daha çok anladık. COVID-19 ile, eğitim alanındaki eşitsizlikler, kimlerin ne zaman ve hangi şartlarda eğitime erişebileceğini, dijitale geçiş ile, bir daha gözler önüne serdi. Eğitim sistemi ile ilgili bilindiği halde değişmemiş ve yeni fark edilmiş gerçekler aslında harekete geçmek için bir işaret.

“30 yıldır eğitim alanında çalışıyorum ve ilk defa kabullenmiş olduğumuz bazı şeyleri farklı yapmak için kolektif bir niyet olduğunu görüyorum. Bu bana fazlasıyla umut veriyor.”

Ashoka Fellow’u ve Playworks’ün kurucusu Jill Vialet

Herkesin fark yaratabileceği bir dünya kurma yolculuğunda, Türkiye ve ötesinde eğitim sisteminin nasıl değişebileceğini konuştuğumuz etkinlikte bize katılan etkinlik ortağımız TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu’na, Başkanı Gamze Dinçkök Yücaoğlu’na, Ashoka Türkiye Topluluk Fonu destekçisi Aslı Atay’a, tüm katılımcılara ve etkileyici sohbetleri ve fikirleri ile bize bu belirsiz dönemde bile ilham veren konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz.

TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Gamze Dinçkök Yücaoğlu

Gamze Hanımın da dediği gibi, “kaliteli eğitime erişim, fiziksel olarak ayrı kaldığımız bu dönemde, zihinlerimizi bir araya getirebilir.”

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store