Dünyanın dört bir yanından 2 bin 500’ den fazla dönüşüm lideri ile
Ashoka Changemaker Summit’te bir aradaydık!

Küresel Ashoka Ağı’na bu sene katılan Ashoka Fellowları’nı kutladığımız, teknoloji, toplumsal cinsiyet, iklim, empati, sosyal dönüşüm, sosyal finans gibi çeşitli alanlarda 107 oturumda 384 dönüşüm liderini ve 2 bin 500’den fazla katılımcıyı ağırladığımız en geniş küresel buluşmamız Ashoka Changemaker Summit Kasım ayında çevrimiçi gerçekleşti.

Ashoka Türkiye Topluluğundan Ashoka Senior Fellow’u, Ashoka Yönetim Kurulu Üyesi ve Good4Trust’ın kurucusu Dr. Uygar Özesmi, Ashoka Fellow’u ve Graph Commons’ın kurucusu Burak Arıkan, Ashoka Support Network Üyesi ve Türkiye Bilişim Vakfı YK Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Ashoka Support Network Üyesi ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay ve Ashoka Support Network Üyesi ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı’nın panelistler arasında yer aldığı oturumları Ashoka’nın Youtube hesabından izleyebilirsiniz.

Konu: Yolsuzluğu ve Suçu Alt Etmek: Ashoka Fellowları Adalet ve Şeffaflığın Değerini Nasıl Yeniden Tasarlıyor?
Ashoka Türkiye ekibinden Merve Nur Okutan’nın moderatörlüğünde gerçekleşen paneli buradan izleyebilirsiniz.

Konu: Yeni Ekonomik Modelimiz: Doğa ile İlişkimizi Yeniden Dengelediğimizde Daha İyi Yaşıyoruz
Türkiyeli Ashoka Senior Fellow’u, Ashoka Yönetim Kurulu Üyesi ve Good4Trust’ın kurucusu Dr. Uygar Özesmi’nin katılımıyla gerçekleşen paneli buradan izleyebilirsiniz.

Konu: Ağ Etkisinin Sanatı ve Bilimi
Ashoka Fellow’u ve Graph Commons’ın kurucusu Burak Arıkan, Ashoka Support Network Üyesi ve Türkiye Bilişim Vakfı YK Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve Ashoka Türkiye Eş Direktörü İstem D. Akalp’in katılımıyla gerçekleşen paneli buradan izleyebilirsiniz.

Konu: Topluluklar için Ekosistem Oluşturmada Kurumsal Paydaşların Rolü
Ashoka Support Network Üyesi ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay’ın katılımıyla gerçekleşen paneli buradan izleyebilirsiniz.

Konu: Toplumsal Cinsiyet Diyalogları: Lider Sosyal Girişimcilerin Anlaşmadan Uzlaştıkları Alanlar
Ashoka Türkiye Ülke Eş Direktörü Zeynep Meydanoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen paneli buradan izleyebilirsiniz.

Konu: Derin Dinleme ve Empati: Değişim için Temel Beceriler
Ashoka Support Network Üyesi ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı ve Ashoka Türkiye Ülke Eş Direktörü Zeynep Meydanoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen paneli buradan izleyebilirsiniz.

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store