Dünyanın en etkili 5. sivil toplum kuruluşu: Ashoka

Herkes Fark Yaratabilir!

Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı Ashoka, 38 yıldır, acil toplumsal sorunlarına etkin ve kalıcı çözümler getiren sosyal girişimcileri tespit ediyor, onları küresel bir destek ağında buluşturarak potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve çözümlerini yaygınlaştırmalarını sağlıyor.

Bugün 90 ülkeden 3800'e yakın Ashoka Fellow’u (Sistem değiştirme potansiyeline sahip sosyal girişimci) insan hakları, kalkınma, çevre, sağlık, eğitim, gençlik ve vatandaş katılımı gibi çeşitli alanlarda fark yaratıyor. Önde gelen Ashoka Fellow’ları arasında 2014 Nobel Barış Ödülü sahibi ve çocuk işçiliğine karşı hareket lideri Kailash Satyarthi, Vikipedi’nin kurucusu Jimmy Wales ve Adil Ticaret sertifikasyon sistemini başlatan Paul Rice gibi sosyal girişimciler bulunuyor.

Ashoka Türkiye, 2000 yılından beri, eğitim, sağlık, çevre, insan hakları, gençlik ve vatandaşlık katılımı gibi birçok farklı alanda sistemleri değiştiren 25 aktif sosyal girişimciden güç alarak Türkiye’de sosyal girişimciliği yeni bir aşamaya taşıyor. Ashoka Fellowship Programına ek olarak, çocukları, gençleri, üniversiteleri, şirketleri ve kamu kuruluşlarını sosyal girişimciliğe ve fark yaratmaya teşvik eden çok sayıda farklı program uygulayıp geliştiriyor.

Dünyanın önde gelen uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında sayılan Ashoka, 2018 yılında, sivil toplum kuruluşlarını etki, inovasyon ve sürdürülebilirlik açısından değerlendiren The Global Journal tarafından dünyanın en etkili 5. sivil toplum kuruluşu seçildi.

NGO Advisor, sivil toplumda faaliyet gösteren seçkin kuruluşları öne çıkartmak için her yıl Dünyanın En İyi 500 STK(sivil toplum kuruluşu)sıralamasını yayınlıyor. Bu sıralamayı yapabilmek adına yüzlerce STK’yı kapsayan detaylı bir araştırma yürütüyor, kriterler kümesine göre değerlendiiriyor ve bu kuruluşları sağlam bir metodolojiye göre sıralıyor. 2015 yılında 19. sıradan listeye giriş yapan Ashoka, 2018 yılında dünyanın en etkili 5. Sivil toplum kuruluşu olarak yoluna devam ediyor. Daha Fazla bilgi için: https://www.ngoadvisor.net

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store