Eğitimin, İstihdamın ve Gençlerin Geleceği ile İlgili 5 İçgörü

Yazı: Reilly Brooks | Çeviri: Yasmin Güleç

Photo courtesy of Ashoka

21. Yüzyılı tanımlayan beceri nedir? Kodlama değil, diyor Ravi Venkatesh, sorunları çözme ve değişime öncü olma becerisi. 30 yıldır özel ve kamu alanlarında liderlik yapan Ravi, bilinmezlik içerisinde yollarını bulan ve dünya çapında pozitif değişim yaratan binlerce girişimciden dersler aldığını paylaşıyor.

Ravi UNICEF’in Genç Bireyler ve Yenilik (Young People and Innovation) Özel Temsilcisi ve 2030 yılına kadar Hindistan ve Afrika’da 10 milyon yerel girişimci yaratmak için başlatılmış bir koalisyon olan Global Alliance for Mass Entrepreneurship (GAME)’in kurucusu. Ashoka, Ravi ile Safe Water Network’ün dünya çapında yüzlerce genç fark yaratan’ı buluşturarak içgörülerini ve öğütlerini paylaştığı etkinlikte konuşma fırsatını yakaladı.

Eğitim ve istihdam nesiller boyu uzanan ve yeni semptomlar geliştiren bir sorun

Dünya Bankası’nın raporuna göre, dünya nüfusunun %40’ı 25 yaşından genç. Bu nesil ne kadar yetenekli, özverili ve hırslı olsa da, sıradışı zorluklar ile karşı karşıyalar diyor Ravi. İki kritik zorluk ise: değişime uzak, katılaşmış eğitim sistemini yeniden hayal etmeye çalışmak ve eğitimin iş olanaklarına yol açtığına emin olmak.

“Eğitim sisteminin büyük bir kısmı, artık varolmayan bir dünya için tasarlanmış.” diyor Ravi. Günümüzde, bilgiye erişim teknoloji ve internete olan erişime dayalı — ve birçok genç geride kalıyor. İş bulmaya gelirsek, “Artık iş güvencesi diye bir şey yok. Gün geçtikçe iş ve kariyer konseptleri geçmiş yüzyıldan kalma bir düşünce gibi geliyor.” Ömür boyu süren rutin bir iştense, “hayatlarımız bir seri projeden oluşmakta.”

Pandemi eşi benzeri görülmemiş değişimler ile dolu bir dünya yaratmadı, sadece bu değişimi hızlandırdı

Dünya, pandemiden önce de hızlı bir değişimden geçiyordu, şimdi sadece hızlandı. Bu hızlanmanın iki nedeni olduğuna inanıyor: Teknoloji ve değişen fikirler.

“Değişim tek durağan ve belirsizlik tek kesinlik.”

“Kim olduğumuz, küreselleşme, adalet, sürdürebilirlik, dünyanın nasıl yönetilmesi gerektiğine kimin karar verdiği — her şey değişiyor,” diye anlatıyor. “Bu orantısızlık en çok gençleri etkiliyor.”

Öğrenmenin yaşı yok — hayal kurma cesaretini göster

Ravi çocukken merak etme olanağının daha çok olduğu, dünyanın daha yavaş olduğunu hatırlıyor. Babası bir bilimadamı olan Ravi, ailesinin onu düş kurmak ve keşfetmek için desteklendiğini anımsıyor.

“Küçükken, babamın çok değer verdiği Grundig radyosunu parçalara ayırdım. Tekrar bir araya getirmeye çalıştığımda, birçok parçayı kullanmadığımı farkettim. O radyo bir daha asla çalışmadı. Ama annem, kızmaktansa, ‘oğlum bir mühendis olucak’ dedi.

Ravi kendi çapında teleskop ve mikroskop yapmak gibi deneylere devam ederek 13 yaşında bir burs aldı. Üniversiteyi bitirip çalışmaya başladığında, o çocuksu merakını kaybettiğini ve ancak son 10 yılda, uçak uçurmak ve akordiyon çalmak gibi yeni şeyleri öğrenerek bu becerisini geliştirmeye başladığını paylaştı. Merak etmeyi yeniden keşfetmenin yaşı yok.

Liderlik farklı görünecek

Fark yaratmak insanlığın özünde olsa da, Ravi liderlik için yeni bir paradigmaya gerek duyulduğunu söylüyor. “Tüm varoluşsal ve karmaşık problemlere baktığınızda, teknoloji, yetenek ve kaynaklarımıza rağmen neredeyse hiç ilerleme kaydetmediğimizi görüyoruz. Ana problem de liderlik.”

Birçoğumuz, liderliğin “ resmi yetki, ünvan, güç ve paraya sahip olan insanlar” dan oluştuğu bir dünyada büyüdük. Onun yerine, toplumun “her yerden ve en önemlisi gençlerden gelen” bir liderlik sistemi oluşturması gerekiyor.

Gençler dönüşüm için hazırlanıyorlar

Ravi dünyanın en büyük kuvvetlerinden birinin gençlerin kolektif gücü olduğuna inanıyor. Büyük zorluklara baş kaldırmak için gençlerin ( ve hepimizin) ihtiyaç duyduğu 3 şey olduğunu paylaşıyor:

  • Potansiyelinin farkına varmak: Kendi kaderini değiştirebileceğini fark etmek ve bu konuda harekete geçmek için cesarete sahip olmak
  • Kaşif Zihniyeti: Hayatı öğrenme ve gelişme ile dolu bir macera olarak görmek.
  • Fark yaratmak için gereken beceriler: insanlara karmaşık problemleri çözmeleri için öncülük yapmaya yönelik becerilere sahip olmak.

Fark yaratan bireyler olmayı bir gecede, internet üzerinden hatta bir sınıfta öğrenemeyiz. “Her şeyin deneysel ve deneyimden gelen öğrenimden gelişmesi gerekiyor — nerede olursanız olun karşınıza çıkan problemlerle mücadele etmek için okulda ve toplumda başkalarıyla işbirliği yapın”, diyor Ravi. “Yaşadığınız zorlukları, liderlik becerinizi geliştirmek için gereken zorlu denemeler olarak görmeliyiz.”

Eğer hepimiz gençlere ilham verir, olanak sağlar, destekler ve değişim öncüleri olmaları için onlara güç verirsek, diyor Ravi, “O zaman dünyamızdaki en acil sorunlara çözüm üretebilme şansımız olabilir.”

https://www.youtube.com/watch?v=PXnfMMvn8G

Safe Water Network , Gana ve Hindistan’da bulunan topluluklar ile çalışarak milyonlarca insanın temiz suya erişebilirliğini sağlıyor ve gelişen toplulukların sürdürülebilir temiz su kaynaklarını yönetebilecek hale geldikleri bir dünya öngörüyor.

Ashoka, Safe Water’ın Network Youth Convening for Water, Sustainable Living and Communities etkinliğine, Safe Water Network’ün başkanı, Ashoka Hindistan Kurul Üyesi ve eskiden Ashoka’da çalışan Venkatesh Raghavendra tarafından davet edildi. Etkinliğin kaydını buradan izleyebilirsiniz.

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store