Gençlerin Değişim Liderliğinde Üç Akım

Gençler, sosyal ve çevresel faaliyetlere birçok farklı yolla liderlik ediyor. Ancak hepsinin ortak noktaları var.

Tanha için değişim, eşitsisizliklerin transseksüel komşularını ne denli etkilediğini anladığında başladı. Racheal, Serebral Palsi olan bir kadının bakıcısı tarafından kötü muamele görme hikayesini dinledi. Uche, üvey kardeşini yenidoğan ölümünden kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Her genç, farklı adaletsizliklerle karşılaştı ama üçü de adaletsizliklere verilebilecek tek yanıtın eyleme geçmek olduğunu biliyordu. Yalnız değillerdi. Biz, farklı topluluk ve bağlamlarda çalışan fark yaratan gençler ve yaklaşımlarındaki benzerlikleri görüyorduk.

Bu yıl, Uluslararası Gençlik Günü’nde üç fark yaratan gencin bizlere öğrettikleri dersleri inceliyoruz.

İntersex’i Anlamak

Z kuşağının fark yaratan bireyleri her meselenin birçok yönü olduğunu bilirler. Onlar, sosyal konular arasındaki bağlantıları görmekle kalmaz, bu bağlantıların ötesine geçmek için çözümler tasarlarlar. Gençler sosyal değişimin belirsizliğini benimserler ve içine atılmaktan korkmazlar.

Tanha ile tanışın

Tanha, geniş bir transseksüel topluluğa ev sahipliği yapan bir Bangladeş mahallesinde büyüdü. Küçük yaştan itibaren, transseksüel bireylerin stigmalarla yüzleşmekte olduğunu biliyordu. Kendini daha fazlasını öğrenmeye adadı. Makaleler okuyup topluluğun mensuplarıyla röportajlar yaparken bu meselenin toplumsal damganın ötesinde olduğunu fark etti — istihdam, zenginlik oluşturma ve yasal koruma elde etmenin önünde engeller vardı.

Tanha, bu topluluktaki insanlara destek olabilmek, istihdama katmak ve yargı kalıplarını ortadan kaldırıp farkındalık yaratabilmek amacıyla TransEnd’i kurdu. Transseksüel toplulukların karşılaştığı kesişimsel konuları öğrenen Tanha; kendi mahallesinin dışında da bir etki yaratmak için engellerin üstesinden geldi.

Neler Öğrendik: Bağlantıları bulmak

İntersekslerin yaşadığı sorunları, toplumların yaşantısını nasıl etkilediğini ve eşitsizlikleri nasıl artırdığını anlamak için açık fikirle gözlem yapın. Bilinmeyene dayanın, öz öğrenimi benimseyin ve baskıcı sistemlerin doğrudan ve dolaylı yankılarını araştırın.

Empati ile başlamak

Bir sosyal hareketin başlangıcına baktığımızda, çoğu zaman her şeyi başlatan kıvılcımın empati olduğunu görürüz. Dünyanın her yerinde gençler, sorunları belirlemek ve çözümler üretmek için empati kurarlar — aktif olarak başkalarının hikayelerini dinler ve anlamaya çalışırlar.

Racheal ile tanışın

Racheal, Nijerya’da yaşayan 24 yaşında, bakıcısı tarafından kötü muameleye maruz kalmış Serebral Palsili bir bireyle tanışınca içinde bir şeyler harekete geçti. Racheal kadının hikayesine derinden empati kurdu ve 24 yaşındaki bu kadının yaşadıklarında yalnız olmadığını fark etti. Empatiyle hareket ederek fırsat eşitliği sağlamak amacıyla ‘Nijerya’da Ulusal Büyüme’yi kurdu. Bu yol aracılığıyla özel ihtiyaçları olan 2.000’den fazla kişiye ve onların bakıcılarına ulaştı. Özel ihtiyaçları olan kişileri güçlendirdi ve iş bulmalarını sağladı.

Neler Öğrendik : Empati kurmak

Yeni ve çeşitli deneyimler arayın.(Farklı sosyoekonomik, ırksal veya kültürel gruplardan yazarları okumak harika bir başlangıçtır.) Zorlu konuşmalar yapmaktan çekinmeyin. Dinleyin ve etrafınızda olup bitenleri öğrenin. Açık ve merhametli bir zihniyette olun, parçası olduğunuz sistemler ve eşitsizlikler hakkında eleştirel düşünün.

Teknolojiyi iyiye kullanmak

Gençler teknolojiye aşina olmakla yetinmiyor, onu kullanmanın yeni yollarını da bulmaya çalışıyorlar — sadece kendi hayatları için değil, herkesin iyiliği için. Genç nesillerin fark yaratma yöntemlerine baktığımızda — çevreden eğitime kadar — teknoloji ve sosyal medyanın hem başrol hem de yan rolleri oynadığını görüyoruz.

Uche ile tanışın

Üvey kardeşini kaybetmenin acısını yaşadıktan sonra Uche, yenidoğan ölümlerini teknoloji yardımıyla azaltmaya karar verdi. Böylece verileri, akıllı lojistiği ve teknolojiyi kullanan Nijerya merkezli sosyal girişim ‘Natal Cares’i kurdu. Hamile kadınlara ve yeni annenlere önemli sağlık bilgileri ve hatırlatmalar aktaran bir mobil uygulama geliştirdi. Annelerin kendi deneyimlerini paylaştığı ve doktor tavsiyelerini kolaylaştırdığı bir platform kurdu. Kırsal topluluklardaki ailelere ve ülke içinde göç etmek zorunda bırakılmış kişilere hizmet vermeye odaklanan Natel Cares, 11.000’den fazla güvenli doğum sağladı.

Neler Öğrendik : Dijital değişim yaratıcılığını küçümsemeyin

Sosyal medya o kadar da kötü değil. Sosyal medya hesabınızı ilham veren, değişim yaratan hesaplar içerecek şekilde düzenleyin. Özellikle yeterince temsil edilmeyen topluluklardan gelen aktivistleri, hikaye anlatıcılarını destekleyin. İster yeni beceriler öğrenmek, ister web siteleri, mobil uygulamaları ve olumlu değişim sağlayan yenilikleri desteklemek için olsun, teknolojiyi nasıl iyiye kullanabileceğinizi keşfedin.

Fark yaratmanın geleceği

2020 Uluslararası Gençlik Günü’nün odak noktası, gençlerin her seviyedeki kurumlara nasıl katkıda bulunduğunu vurgulayan ve gençlik temsilinin neden önemli olduğunu gösteren ‘küresel eylem için gençlik katılımı’ dır. Gençlerin masaya yatırdığı kesişimsel, empatik ve teknolojik bakış açıları; hepimizin sosyal değişim düşüncelerimizi ve harekete geçme biçimimizi şimdiden dönüştürüyor — ve bu akımlar daha sadece birer başlangıç.

Bu makale 12 Ağustos 2020 tarihinde Claire Hiscott tarafından yazılmış ve Didem Özveren tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store