Kutlayarak, Bağlantı Kurarak, Birbirinden Öğrenerek

İstem D. Akalp- Ashoka Türkiye Sosyal Girişimcilik Programı Direktörü

Bugün dünyanın içinde bulunduğu sorunlar hiç olmadığı kadar karmaşık. İnsan haklarını ve onurunu her yerde tesis etmek, doğayla barış içinde ve onararak yaşamak, son birkaç yüzyılın geri dönüşü zor biçimde tesis ettiği ve artık toplumsal iyiliğe hizmet etmeyen sistemleri yeniden düşünmek sadece devletlerin, şirketlerin, akademinin ya da büyük sivil toplum kuruluşlarının işi değil. İklim için, haklar için, toplumsal barış ve refah için şimdi, burada, her birimizin harekete geçmesi gerekiyor. Ashoka’da biz, sistem dönüşümünü sağlamaya kendini adayan sosyal girişimciler, onların fikirlerini destekleyen Ashoka Support Network (ASN) üyeleri, ekosistem paydaşlarımız, bireysel ve kurumsal destekçilerimizle her gün, herkesin fark yaratabileceği bir dünya vizyonuyla çalışıyoruz.

25– 27 Kasım 2019, Ashoka’nın Avrupa’daki ofisleri için bu vizyona doğru giden yolda özel bir zamana işaret ediyordu. Ashoka’nın Avrupa’daki topluluğunu bir araya getiren en büyük etkinlik European Changemaker Summit (ECMS) 400’den fazla katılımcıyla, 25–27 Kasım’da Barcelona’da hayat buldu.

Herkes Fark Yaratabilir: Kutlayarak:

2019 yılında Küresel Ashoka Fellowship Ağı’na Avrupa bölgesinden 16 sosyal girişimci katıldı. European Changemaker Summit’in ilk akşamı, yenilikçi ve yaratıcı bakış açılarıyla kendilerini toplumsal sorunların çözümüne adayan bu 16 kişinin kutlanmasına ayrılmıştı. Tiyatro Tivoli’nin büyüleyici atmosferinde yeni Ashoka Fellowları çalışmalarını anlattı. Türkiye’den Alp Toker (NetBlocks), Mine Ekinci (Köy Okulları Değişim Ağı, KODA) ve Burak Arıkan (Graph Commons) çalışmalarını Avrupa sosyal girişimcilik ekosistemiyle paylaşma fırsatı buldu. Avrupa’da bu sene yükselen trendler arasında sosyal fayda amaçlı teknoloji platformları, yurttaş gazeteciliği, kapsayıcı sağlık çalışmaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmalar bulunuyor.

Herkes Fark Yaratabilir: Bağlantı Kurarak:

European Changemaker Summit’in ilk gününün neredeyse tamamı, katılımcıların birbirini derinden tanımasına ayrılmıştı. Bill O’Brien’ın dediği gibi, bir müdahalenin başarısı, müdahale eden kişinin karakter yapısına bağlı. Bu nedenle toplumsal dönüşüm aktörlerini bir araya getiren böyle etkinliklerde katılımcıların birbirini derinden tanıyacak alana ve zamana sahip olması çok önemli. ECMS’in ilk günü, katılımcıların yaptıkları işleri nasıl değil de neden yaptıklarına odaklanan, kartvizitlerin ve titrlerin ötesinde bağlantı kurabildikleri samimi paylaşımlara sahne oldu. Ashoka İspanya’nın 23 destekçisi, 400 katılımcıyı bizzat kendi evlerinde, aile sofralarında akşam yemeğinde ağırlayarak topluluk hissinin güçlenmesini sağladı.

Herkes Fark Yaratabilir: Birbirinden Öğrenerek:

Bilgiye erişimin giderek kolaylaştığı, doğru ve işe yarar bilgiyi ayıklamanınsa benzer derecede zorlaştığı zamanlardayız. European Changemaker Summit’te katılımcılar Sosyal Girişimcilik, Fark Yaratan Şirketler, Girişim Filantropisi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve çeşitli kapasite geliştirme temaları etrafında tasarlanan atölyelere katıldılar. Bu atölyeler, konuları derinlemesine irdelemekten çok katılımcılara genel bir bakış açısı kazandırmak ve bu alandaki uzmanların kim olduğunu göstermek üzere bir başlangıç kursu işlevi görüyordu. Graph Commons’ın kurucusu Burak Arıkan, konuları ve atölyeleri tasarlayan kolaylaştırıcıların haritaladı:

Sistem Dönüşümü Yolunda Herkes Fark Yaratabilir

European Changemaker Summit, önümüzdeki senelerde Avrupa’nın farklı şehirlerinde çeşitli sektörlerden toplumsal dönüşüm liderlerini bir araya getirmeye devam edecek. Gelişmeleri Ashoka Türkiye e-bülteninden takip edebilir, etkinlikle ilgili içeriklere ecms.ashoka.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store