İş Dünyası ve Sosyal Girişimci İşbirlikleri Üzerine İçgörü ve Deneyim Paylaşımı

Çiğdem Selgur- Ashoka Türkiye Kurumsal İletişim

Ashoka Türkiye topluluğu olarak, Ağustos ayının ikinci haftasını tersine mentorluk odağında ördüğümüz, iş dünyası & sosyal girişim işbirlikleri ve yeni birlikte çalışma modellerinin sistem dönüşümüne katkısı ile ilgili içgörü, deneyim ve araçları paylaştığımız sohbetimizin zihnimizde bıraktığı “olasılıklarla” tamamlıyoruz.

“Bilgi güçtür deyişinin ötesinde, bilgi paylaşıldıkça güçleniyor. Beni bu konuda düşünmeye iten Burak ve GraphCommons’ın çalışmalarıdır.”

Faruk Eczacıbaşı, ASN (Ashoka Support Network) Üyesi &Türkiye Bilişim Vakfı YK Başkanı

“Etrafımızda ördüğümüz ağlardan yeterince faydalanmıyoruz, özellikle kurumsal dünyada ağların etkisini anlamak adına Faruk Eczacıbaşı ile bolca fikir alış verişi yapıyoruz.”

Burak Arıkan, Ashoka Fellow & Graph Commons Kurucusu

Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik platformu Ashoka’da, Türkiye’nin sosyal girişimcilerini ve alanı desteklemek ve gelişmesine katkı sağlamak adına Ashoka Fellowları, Ashoka Support Network üyeleri, Ashoka Dostları, kurumsal ve probono destekçiler ve öğrenme alanında çalışan kilit paydaşlarımız ile 11 Ağustos Salı günü online bir sohbette biraradaydık.

Mayıs ayında Harvard Business Review Türkiye’nin spotlight bölümünde yayınlanan “İş Dünyası Sistemleri Dönüştürmede Sosyal Girişimcilerden Neler Öğrenebilir?” başlıklı makalemizde yer alan tersine mentorluk, kolektif ve sosyal etki, etki yatırımı, sistem dönüşümü ve yeni liderlik yaklaşımları üzerine yoğunlaşacağımız bu sohbetimizde Ashoka Support Network Üyesi & Türkiye Bilişim Vakfı YK Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve Ashoka Fellow & Graph Commons kurucusu Burak Arıkan Sistem Dönüşümü için Veri ve Araçlar; Ashoka Support Network Üyesi & Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bozer ve Harvard Business Review Türkiye Yayın Yönetmeni Serdar Turan Yeni Liderlik — Dinleme ve Empati; Ashoka Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi & TEB Özel Bankacılık Yatırım Danışmanlığı Direktörü Banu Taşkın ve Ashoka Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi & Ashoka Senior Fellow & Good4Trust Kurucusu ve Kışkırtıcısı Dr. Uygar Özesmi Alanı Dinlemek; Ashoka Support Network Üyesi & Rönesans Holding YK Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp ve Ashoka Fellow & E-bursum Kurucusu Mesut Keskin Kolektif Etki ile ilgili içgörü ve deneyimlerini bizlerle paylaştılar.

“Ashoka’yla pandemi öncesinde şekillendirmeye başladığımız ve gerçekleştirdiğimiz iş birliğinde üç temel saç ayağı vardı: yeni fikirlere, yeni kurumsal yapılara ve yeni işbirliklerine duyduğumuz ihtiyaç. Pandemi döneminde bu üç yeniliğe de ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu görmüş olduk.”

Serdar Turan, Harvard Business Review Türkiye Yayın Yönetmeni

Herkesin fark yaratabildiği bir dünya için sosyal girişimcileri ve onları desteklemek isteyen kişi ve kurumları bir araya getirdiğimiz çalışmalarımız devam edecek. İş Dünyası ve Sosyal Girişimci İşbirlikleri Üzerine İçgörü ve Deneyim Paylaşımı sohbetinde bir araya gelen herkese ve Ashoka Türkiye Topluluk Fonu destekçisi Aslı Atay’a katkıları için teşekkür ederiz!

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store