İnsanlar ve doğada yaşayan canlılar arasındaki yok edici ve onarıcı ilişki

Ashoka Türkiye İlhamdan Küresel İşbirliğine: Tarım Sohbeti

Yasmin Güleç — Ashoka Türkiye İletişim & Framechange

“Bir üniversite öğrencisi, kamu çalışanı, veya bir çiftçi olabilirsiniz. Onarıcı tarımı öğrendiğiniz anda dünyanız değişecektir.”

2020 yılını, onarıcı tarım ve bütüncül yönetim yaklaşımlarını, Türkiye ve dünyadaki mevcut durumu ve gelecek potansiyelini tarım alanı liderlerinden Ashoka Fellow’u ve Anadolu Meraları Kurucu Ortağı Durukan Dudu, Savory Institute CEO’su Kurucu Ortağı Daniela Ibarra-Howell ve Kiss The Ground Kurucu Ortağı Finian Makepeace’in ilham dolu sohbetiyle kapatıyoruz.

Sağlıklı, kaliteli gıda ve küresel ısın(t)mayı durdurmak arasındaki bağ nedir?
Onarıcı tarım atmosferdeki karbonu toprağa nasıl gömüyor?
Uzun vadede karlı mı?
Geleneksel ve totaliter tarımın nesi yanlış?
Sürdürülebilirlik vs Onarıcı: fark nerede?

22 Aralık 2020 Salı günü, Ashoka Fellowları, Ashoka Support Network Üyeleri, kurumsal ve probono destekçiler, tarım ve sürdürülebilirlik alanında çalışan kilit paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleşen İlhamdan Küresel İşbirliğine: Tarım sohbeti, Ashoka Türkiye Eş Direktörleri Zeynep Meydanoğlu ve İstem D. Akalp kolaylaştırıcılığında gerçekleşti.

“Kiss The Ground filmini izlerken anlık farkındalıklar yaşıyoruz. Pestisitlerin zararlı olduğunu biliyoruz, toprağı tükettiğimizi biliyoruz, ama hepsini bütüncül şekilde görmek aydınlatıcı bir deneyim oluyor.” Zeynep Meydanoğlu

Onarıcı Tarım Hareketinin Tohumları Yeni Yeni Ekiliyor

Üçlünün değindiği en önemli konulardan biri onarıcı tarım hareketinin herkese açık olduğuydu. Finian iklim hareketinin başlarında onarıcı tarım ile ilgili çok az bilgi olduğundan bahsetti.

“Kimsenin haberi yoktu. Al Gore’ın haberi var mıydı? Yoktu.”

Bu da aslında bu akımın en güzel taraflarından biri; herhangi biri katılarak büyük bir rol üstlenebilir. Ama Finian’a göre bu rollerin dolması için insanların bu konu hakkında bilgi edinmesi gerekiyor. Ne kadar farkındalık yaratılırsa, dönüşüm o kadar hızlı gerçekleşir.

“Eksik olanlara odaklanırsan, amacına ulaşabilirsin. Ekosisteme bak ve nelerin eksik olduğunu gör. Eğer tutku ile yaklaşırsan, yardım edebilirsin.”

Hikayenin Paylaşılması, Harekete Geçmek için Önemli

Kiss the Ground belgeseli, onarıcı tarımın misyonunu, dünyada tarım alanında yaşanan problemleri ve yapılması gerekenleri paketleyerek dünyanın her yerinden izleyicilere sundu.

“Hikayeler insanları derinden etkiler, veriler aynı etkide bulunamaz. Farkındalık yaratmak için hikayelerini anlatanlara ihtiyacımız var.” Daniela Ibarra-Howell

Hikayeleri dinledikten sonra ise yollar ikiye ayrılıyor; ya umutsuzluğa kapılmak ya da bunun için yapabileceklerini öğrenip desteklemek. Daniela, bu hareket için umutsuzluğa kapılmanın gerekmediğini çünkü yolların Savory Institute gibi kurumların yardımı ile hazır olduğunu belirtti.

Onarıcı Tarım Herkes İçin!

Eğitim ve bilgi akışı ile herkes bu harekete katılabilir. Bu yüzden Finian, Kiss The Ground’un internet sitesi üzerinden “Soil Advocate” eğitimleri veriyor. Bununla beraber çiftçilerin eğitilmesi ve birbirlerine danışabilecekleri bir ağ kurulması çok önemli. Bu ağlar ve bu ağlara katılan insanların artması ile ilerleyecek bir proje olduğuna değiniyor.

Durukan ise onarıcı tarım hareketinin, iklim hareketi ile beraber geldiğini vurguluyor. Onun amacı, Türkiye’de gerçekleşen iklim hareketi onarıcı tarım hareketi ile birleştirmek.

“Değişimi kendimiz gerçekleştirmek için Anadolu Meralarını kurmadık, değişimin her an herkes tarafından gerçekleştirilmesine alan açmak için kurduk.” Durukan Dudu

Robert Lisesi öğrencisi Ceyda Yeşillik’in aktivizm işe yarıyor mu sorusuna ise Finian, bunun aktivizm ve bürokrası ve politikacılar ile çalışmak arasında bir denge olduğunu söylüyor.

Aktivizm, insanları bir araya getirmek, bilgi akışını hızlandırmak ve insanların ilgisini çekip harekete geçirmek için önemli bir araç. Bu hareketin yönlendirilmesi gereken yer ise kanunlar ve onların değiştirilmesi için baskı.

“Politikacıların kimya şirketlerindense onarıcı tarımı desteklediği politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Bu konuda kanunlar elbette değişecektir, mühim olan bizim yurttaşlar olarak doğru olanı istemekten vazgeçmememiz.”

Ashoka Next Now İnisiyatifi İklim Alanı Lideri ve Ashoka Romanya Direktörü Corina Murafa, 2021 yılının bu konular üzerine yoğunlaştıkları ve harekete geçecekleri bir yıl olacağını söyledi.

“ Fellowları bir araya getirip, seslerini yükselteceğiz.”

“Toprağı dinlemeyi öğrenmemiz gerek” Daniela Ibarra-Howell

Kurumsal Yapıların Dahil Olması Gerekiyor

Dev kurumların iklim hareketine katılmalarını sağlamak için onları ikna etmek bizim elimizde. Kolayca ve hemen uygulayabilecekleri çözümler getirmemiz gerek; onarıcı tarım da bu çözüm önerilerinden bir tanesi. Finian için onarıcı tarım, şirketlerin de gelecek vizyonlarında olması gereken bir hareket.

Durukan Anadolu Meraları yolculuğunda birçok karmaşık sistemi ve konuyu sınırlı kaynaklar ile ele almayı öğrendiğini paylaştı. Daha çok toprak ve daha çok insan dahil etmek için bu birikim önemli olsa da kurumsal yapıların da bu değişime katılması çok önemli bir adım olacaktır.

“Tüm bireyler iklim krizinin önemini kavrıyorlar, herbirimiz yaklaşan tehlikenin farkındayız. Şimdi en büyük ödevimiz kurumsal yapıları da bu harekete katmak.”

Kiss the Ground’un sloganı bu hareketin birleştiriciliğini çok güzel özetliyor; “Beraber, bunu başarabiliriz.”

Herkesin fark yaratabildiği bir dünya için sosyal girişimcileri ve onları desteklemek isteyen kişi ve kurumları bir araya getirdiğimiz çalışmalarımız devam edecek. İlhamdan Küresel İşbirliğine: Tarım etkinliğinde bir araya gelen herkese ve Ashoka Türkiye Topluluk Fonu destekçisi Aslı Atay’a katkıları için teşekkür ederiz!

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store