Kırılganlık Üzerine Yeniden Düşünmek

Topluluklar zorlu durumlardan nasıl güçlenerek çıkabilirler?

Bu makale Morgan Cole tarafından yazılmış, Ceren Kaçar tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.

Bu makale, Ashoka’nın ev sahipliğinde 19 Ashoka Fellow’unun yer aldığı #ChangemakersUnitedSummit sırasında gerçekleşen online buluşmaların üzerine yazılan ikinci içgörü. Buluşmanın tüm kayıtlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Covid-19 pandemisi başladığında, Ashoka Fellowu Jérémy Lachal birçok mültecinin bu duruma nasıl başa çıkabileceğini bildiğini gözlemledi. İnsanlar evlerinde kalmakta zorlanırken, Danimarka’daki yaşlılar bu konuda kendi deneyimlerinden tavsiyeler sundu. Ve karantina süreci aile içi istismar vakalarını artırırken, İspanya’da aile içi şiddet mağdurları salgın sonrasında gelişen vakalarının mağdurlarına destek verdi.

Bu toplulukların her biri — mülteciler, yaşlılar ve aile içi şiddete maruz kalan kadınlar — sıklıkla “kırılgan” olarak etiketleniyor. “Kırılganlık” algısı, zorlu koşullarla yüzleştikçe gelişen dayanıklılığı ve benzersiz gücü görmezden geliyor.

Mayıs ayında gerçekleşen #ChangeMakersUnited online buluşmasında, Ashoka Fellowları ile zorlukları güçlerinin kaynağına dönüştüren, kriz zamanlarında birbirlerine destek vermek için harekete geçen insanları nasıl gördükleriyle ilgili konuştuk.

Hayatta Kalanlar Birbirini Destekliyor

“Gücünü ve iradeni, istismarcınla hapsedilmek için değil, şiddetten kurtulmak için kullan. Evden çık, bizim gibi tüm bunlardan kurtulup mutlu olmayı hak ediyorsun. Yalnız değilsin.”

Aile içi şiddetten kurtulan topluluklar yalnızca aile içi şiddetle karşılaşanların ihtiyaçlarını anlamakla kalmaz, aynı zamanda karantina sırasında dünyanın geri kalanına birinin istismarcısıyla yaşamasının nasıl bir şey olduğunu anlatabilme potansiyeli olan yegane grup. Milyonlarca kişi kendi evlerinde kalmak zorundayken önceden aile içi şiddete maruz kalmış ve kurtulmuş topluluk bu değerli zamanı aile içi şiddetle karşılaşanlara daha fazla empati uyandırmak için kullandı. İstismarcıları ile kalmak zorunda olan kadınların komşularını bir değişim önderi olarak görüp, mağdur kadınların sessizliğini tespit etmeleri, onları kurtarmaları için cesaretlendirenler daha önceden istismara maruz kalmış olanlar oldu.

Mülteci Topluluklar Dirençle Liderlik Ediyor

Jérémy, “Krizin dünyanın diğer tarafında ne anlama geldiğini [gerçekten anlamak] bizim için çok zor” dedi. “Gerçek şu ki, kriz şu anda Afrika’da oldukça iyi kontrol ediliyor… İnsanlar kendilerini bu tür hastalıklardan nasıl koruyacaklarının gayet farkındalar. Ebola ve kolera krizini çoktan yaşadılar.” Mülteci topluluklarında pek çok kişiyi etkileyen salgınlarla ilgili daha evvelden edinilmiş deneyimler, mültecileri şu anki gerçekliğimizle başa çıkma konusunda daha güçlü kılıyor.

Yaşlılar karantina sürecinde bilgeliklerini paylaşıyor

Ashoka Fellowu Ole Kassow ve yaşlı topluluklarla çalışan organizasyonu Cycling without Age, yaşlı ve yalnız bireylerle yakın ilişki içinde. Cycling without Age gönüllüleri yaşlılarla birlikte bisiklete binmek için ekip oluşturarak her iki grubun da kendilerini daha az izole hissetmesine ve sosyal engelleri yıkmasına olanak tanır. Karantina sırasında, yaşlı nüfus özellikle Covid-19 için risk altında olduğundan bu hemen hemen imkansız hale geldi.

Gönüllüler artık onları gezintiye çıkaramasalar da, yaşlılar, başkalarının tecrit zamanlarında başa çıkmalarına yardımcı olmak için günlük tecrit deneyimlerinden yararlanarak gönüllülere kendi yardımlarını sağladılar. Değişim, herkesin sunacak ve alacak bir şeyi olduğunu gösteriyor.

“Kimseyi alıcı ya da yararlanıcı olarak görmemize gerek yok. Hepimiz yararlanıcı ve bağışlayıcıyız.” — Ole Kassow

Değişim liderleri, başkalarını kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri için güçlendirir. Birbirimizin önce zayıf yönlerine değil, güçlü yönlerine bakmalıyız. Ya hepimiz “kırılganlık” fikrimizi, doğuştan gelen gücümüzü konumlandırmak için bir yer olarak yeniden tanımlasaydık?

Belki sonunda birlikte başarabileceğimiz değişimin bir sınırı olmadığını anlardık.

Morgan Cole, Ashoka’nın içgörü ve fikirlerini yaygınlaştırdığı, Ashoka’nın Avrupa düşünce kuruluşu Öğrenme ve Eylem Merkezi’nde kıdemli pazarlama ve iletişim stratejistidir.

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store