Sosyal Girişimciler Ne İster?

Sosyal Girişimcilik Günü’nde “Herkes Fark Yaratabilir” Dedik

Ashoka, herkesin fark yaratabileceği bir dünyayı inşa etmek için çalışan, bu yolda 92 ülkeden Jimmy Wales (Wikipedia), Wendy Copp (Teach for All), Kailash Satyarthi (Bachpan Bachao Andolan) gibi 3500’ün üstünde yenilikçi sosyal girişimciyi küresel ağında buluşturan; empati, fark yaratma, ekip çalışması ve yeni liderlik becerilerini yaygınlaştıran uluslararası bir sivil toplum kuruluşu.

40 yıla yaklaşan uluslararası deneyim ve Türkiye’deki sosyal girişimcilerle yakından çalışma fırsatımız bize şunu gösteriyor: Toplumsal sorunların kök nedenlerine inmeyi göze alıp sistemleri dönüştürmeyi hedefleyen sosyal girişimciler, temelde 3 alanda desteğe ihtiyaç duyuyor:

· Çözüm odaklı kalabilmek, ekiplerini bir sonraki düzeye taşıyabilmek, empatiyi elden bırakmamak, ilk günlü heves ve inançla işlerini sürdürmek üzere yeni liderlik becerileri,

· Sosyal girişimlerinin etkisinin artarak devam etmesi için sürdürülebilir finansman,

· Yeri geldiğinde öğrenmek, yeri geldiğinde daha iyisi için birlikte çalışmak, en çok da yalnız olmadıklarını hatırlatmak için onları destekleyecek bağlantı ve ağlar.

16 Ekim’de, destekçilerimiz ve ekosistem paydaşlarımızla birlikte ilk defa düzenlediğimiz Sosyal Girişimcilik Günü’nde, Türkiye’nin 10’dan fazla şehrinden 100’e yakın sosyal girişimciye, onları bu ihtiyaçlara yönelik araçlarla buluşturmak için ev sahipliği yaptık.

Sosyal Girişimcilik Günü, U.S. Embassy Ankara ve Vehbi Koç Vakfı’nın değerli destekleriyle hayat buldu; içerik paydaşlarımız Açık Açık, Endeavor Türkiye, Good4Trust.org, imece, Impact Hub ve KUSIF ile birlikte çalışmak güne ayrıca değer kattı.

Güne, büyük resme bakmamızı sağlayacak, ufuk açıcı sabah sohbetleriyle başladık. Ashoka Türkiye Ülke Temsilcisi Zeynep Meydanoğlu Ashoka’nın sistem dönüşümü yaklaşımından, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım uzun zamandır üzerinde çalıştığı, sivil alanın ve sosyal girişimcilerin kurumsallaşma yolunda dikkat etmesini önerdiği “ilkeli temsil” konusundan bahsetti. Good4Trust.org’un kurucusu, Ashoka Senior Fellowu Dr. Uygar Özesmi toplumsal ve ekolojik sorunların çözümü için önerdiği türetim ekonomisi ile ilgili bilgi verdi. Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, 2017 yılında yaptıkları Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları araştırmasının sonuçlarını ve sosyal girişimcilerin araştırma sonuçları ışığında atabilecekleri adımları anlattı. Gündüz Vassaf ise sosyal girişimcilerin çalışmaları ile ilgili heyecan ve önerilerini Sosyal Girişimcilik Günü için kaleme aldığı bu yazıda paylaştı.

Sosyal Girişimcilik Günü 2018

Sabah sohbetlerinin ardından sosyal girişimciler, 12 farklı konuda atölyelere katıldı.

Adım Adım ve Açık Açık’ın kurucularından Ashoka Fellowu Itır Erhart Esneklik ve Dayanıklılık, Başka Bir Okul Mümkün’nden Feyza Eyikul ve Ashoka Fellowu Burak Ülman Şiddetsiz İletişim, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’ndan Agata Fortuna Sosyal Etkiyi Anlama ve Yönetme, Endeavor Türkiye’den Utku Tuncay ve Belma Balkış İş Modeli Geliştirme, Intel Türkiye’den Ashoka Dostu Ferruh Gürtaş Yöneticilik Becerileri, Impact Hub Topluluk Üyesi Şirin Öten Hikaye Anlatıcılığı, imece’den Duygu Kambur ve Zeynep Çelik Tasarım Odaklı Düşünme, Ashoka Türkiye’den İstem D. Akalp ve Adım Adım ve Açık Açık’ın kurucularından Ashoka Fellowu Renay Onur Sistem Dönüşümü üzerine atölyeler verdi.

Mazars Denge’den Merve Efeve Rahşan Yadsıman, Dersimiz Dünya’dan Ceki Hazan, Ashoka Türkiye’den Merve Nur Okutan ve Joon’dan Duygu Vatan sosyal girişim kliniklerinde katılımcıların sorularını yanıtladı.

Sosyal Girişimcilik Günü’nün katılımcıları daha uzun sürecek, daha fazla kişiyi dahil edecek ve daha sık şekilde düzenlenecek bir Sosyal Girişimcilik Günü istiyor. Ayrıca katılımcılardan “devam etme güçlerinin arttığına”, “daha önce hiç tanışmadıkları, iş birlikleri yapabilecekleri yeni bağlantılar edindiklerine” ve “atölyelerin bu kadar çeşitli olmasını çok faydalı bulduklarına” dair yorumlar geldi.

Herkesin fark yaratabildiği bir dünya için sosyal girişimcileri ve onları desteklemek isteyen kişi ve kurumları bir araya getirdiğimiz çalışmalarımız devam edecek. Sosyal Girişimcilik Günü’nde katılımcı, destekçi, paydaş rolleriyle bir araya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz!

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store