Teknolojinin Gücünü Herkesin İyiliği için Kullanmak

Ashoka Türkiye İlhamdan Küresel İşbirliğine: Teknoloji Sohbeti

Yasmin Güleç — Ashoka Türkiye İletişim & Framechange

Teknolojik gelişmelerin sosyal sorunları çözmedeki rolünü, diijital yurttaşlığı ve teknolojinin etrafındaki etiği, teknoloji alanı lideri, Internet Freedom Foundation Kurusu & Ashoka Fellow’u Apar Gupta ve Ashoka Küresel Liderlik Ekibi Üyesi ve Ashoka Next Now İnsiyatifi Teknoloji & İnsan Alan Lideri Konstanze Frischen ile düşündürücü bir sohbet ile açtık.

Teknoloji toplumsal sorunların çözümü için nasıl kullanılıyor?

İnsanlık teknolojik gelişmelerin sonuçlarını nasıl yönetiyor?

AI ve teknoloji etrafındaki etik ve felsefi bakış açıları neler?

Dijital yurttaşlık neyi gerektirir?

10 Şubat Çarşamba günü, Ashoka Fellowları, Ashoka Support Network Üyeleri, kurumsal ve probono destekçileri ve teknoloji alanında çalışan kilit paydaşların katılımıyla gerçekleşen İlhamdan Küresel İşbirliğine: Teknoloji sohbeti, Ashoka Türkiye Eş Direktörleri Zeynep Meydanoğlu ve İstem D. Akalp ev sahipliğinde gerçekleşti.

Etkinlik, katılımcıların hangi organizasyon ve bireylere dijital gizlilik konusunda güvendiklerini tartıştıkları ara odalarda başladı. Ashoka Türkiye Denetim Kurulu Üyesi ve 2C Project House Kurucusu Didem Altop, grubunda dijital gizliliğin ve güvenin 3 farklı boyutundan bahsettiklerini paylaştı.

“İçgörülerine güvendiğimiz insanlar, organizasyonların verilerimizi nasıl kullandığı ve genel olarak teknolojinin kalıcılığına duyduğumuz güvensizlik üzerine konuştuk. Yani güvene birçok farklı noktadan yaklaştık.”

Panelde, ilk olarak Konstanze Ashoka’nın teknolojiye odaklı çalışmalarından bahsetti.

“Ashoka neden teknoloji üzerinde yoğunlaştı? Çünkü teknoloji geleceğimiz. Aynı zamanda, insanlığa karşı çalışmasındansa insanlık ile beraber çalışmasını temin etmemiz gereken bir alan.”

Hızla değişen ve gelişen teknoloji alanına ayak uydurmak fazlası ile zor. Teknoloji ile karşımıza çıkan birçok büyük ve sistemsel soru var: Empati becerisi olmayan makinaları, önyargılarından nasıl kurtarabiliriz? Bu teknolojileri ve makinaları kim kontrol ediyor? Herkesin aynı olanaklara erişimini nasıl sağlayabiliriz?

Yasal ve kurumsal yapılar bu hızlı değişimlere uyum sağlamakta zorluk çekiyor. Bu sorular cevaplanabilirse, “insanlık için çok önemli ve yararlı bir olanak ortaya çıkıyor” diyerek ekledi Konstanze.

Sosyal Girişim ve Teknoloji Kol Kola İlerliyor

Teknoloji alanında çalışıyor olsun ya da olmasınlar, Ashoka Fellowlarının çoğu toplulukların fark yaratma becerilerini ortaya çıkarmak için teknolojiyi kullanıyor. Ashoka Türkiye Fellowlarından Teyit’in Kurucusu Mehmet Atakan Foça ve Graphcommons’ın Kurucusu Burak Arıkan’da teknoloji üzerinden sistem dönüşümü yapmayı hedefleyen kişilere örnek.

“Ashoka Fellowları Atakan ve Burak teknolojiyi aracılığıyla yurttaşları güçlendiriyor.” dedi Konstanze.

Apar, Internet Freedom Foundation ile Hindistan’da insanların temel haklarının korunması üzerine çalışıyor. Bunu insanlar tarafından yönetilen ve insanlar için kurulan bir dijital hak modeli ile yapıyor — devleti, kurumları ve şirketleri davranışlarından sorumlu tutuyor.

“Teknoloji size özel reklamların karşınıza çıkmasından çok daha fazlası için kullanılıyor — seçimleri, politikayı etkileyebiliyor,” diyerek İnternet Freedom Foundation’un kurulma nedenlerinden birini açıkladı Apar.

Temelinde ve finansmanında topluluk odaklı bu kuruluşun özellikle önemsediği iki stratejik önceliği var:

1. Internet erişiminin genişletilmesi ve herkes için erişilebilir olması

2. Internet ile oluşan dijital ayrışmanın kalkması, ve kesintilerin durdurulması.

Vatandaşların dijital haklarının bekçiliğini yapan Internet Freedom Fund, hesap verilebilirliği artırmak için çalışıyor ve devlet ile şirketlere izlendiklerini hatırlatıyor.

Hızla Şekil Değiştiren Teknoloji Neye Evrilecek?

Teknoloji ve dijitalleşmede bulunduğumuz durumu konuşurken, geleceğe dönük soruların da oluşmaması imkansız. Bu etkinlikte teknolojinin yeri, sağladığı olanaklar ve yarattığı olası problemler üzerine çıkan bazı sorular:

1. Teknolojinin gelişmesi ile kaybolan işler olduğunda, başka olanaklar nasıl yaratabiliriz?

2. İnsanların karar verebilme gücü ile dayanışmayı nasıl dengeleriz?

3. Teknolojinin sağladığı olanakların herkes için erişilebilir olduğuna nasıl emin olabiliriz?

4. Makinaların karar verme özelliklerinde insancıllık, yargı ve empati duygularını nasıl işleyebiliriz?

5. Insanlar ve makinalar arasında nasıl bir etkileşim sağlanabilir?

Bu soruları düşünürken, yoldan çıkmamak için Konstanze’nın teknolojinin önemini ve gücünü vurgulayan sözünü hatırlamamız lazım:

“Eğer doğru kullanılırsa, teknoloji insanlık için harika bir eşitleyici güç olabilir.”

Küresel Ashoka Fellowship Ağı’na Katılmak için Başvurular Açıldı!

Küresel Ashoka Fellowship Programı, 93 ülkede 3 bin 600’den fazla sosyal girişimciyi buluşturan, Ashoka’nın temel sosyal girişimci destek programı. Ashoka Fellowları 3 yıl boyunca maddi destek (ihtiyaç halinde), ömür boyu faydalanabildikleri pro-bono uzman destekleri ve küresel bir ağın parçası olma ayrıcalıklarını yaşarlar. Ashoka’nın uzun soluklu desteklerinin temelinde, sosyalgirişimci bireyin, vaktinin ve enerjisinin %100’ünü sosyal girişimine ayırarak, sosyal etkisini hızlı bir şekilde artırması fikri vardır. Her sene, siztem dönüşümü hedefiyle çalışan 150 sosyal girişimcilin dahil olduğu Ashoka Fellowship Programı ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumsal partnerimiz Burgan Bank, Türkiye’de bir ilke imza atarak, Ashoka Fellowship Ağı’na katılacak, teknoloji ve insanlık alanında yaşanan bir soruna yenilikçi, kalıcı ve sistem dönüştürücü çözüm sunan bir sosyal girişimciyi 3 yıl boyunca destekleyecek. Burgan Bank CEO’su Murat Dinç, “Bankamızın dijitalleşme hedefleri kapsamında “Teknoloji ve İnsan” konusunu odağımıza alarak, ülkemize ve insanlarımıza fayda sağlayacak bir sosyal girişimciye destek olacağız.” sözleriyle iş birliğimizi duyurdu.

Herkesin fark yaratabildiği bir dünya için sosyal girişimcileri ve onları desteklemek isteyen kişi ve kurumları bir araya getirdiğimiz çalışmalarımız devam edecek. İlhamdan Küresel İşbirliğine: Teknoloji etkinliğinde bir araya gelen herkese ve Ashoka Türkiye Topluluk Fonu destekçisi Aslı Atay’a katkıları için teşekkür ederiz!

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store