Türkiye’nin ilk sosyal girişimcilik yazı dizisi

Sosyal Girişimcilik konusunda farkındalık yaratmak, sistem dönüşümünü tetiklemek, ilham veren yerel ve küresel örneklerle iş dünyası liderlerini harekete geçirmek amacıyla Kale Grubu ve Dünya Gazetesi ortaklığında Türkiye’nin ilk sosyal girişimcilik yazı dizisine başladık!

Şimdiye kadar sosyal girişimcilik, sistem dönüşümü, etki yatırımı, ekosistemin mevcut durumu ve gelecek potansiyeli, yerel ve küresel örnekler gibi pek çok konuya değindiğimiz, ilham verici makaleleri burada biraraya getirdik.

1) Sadece işveren değil ‘değer veren’ olmak

2) Sosyal girişimlerin %65’i finansman arıyor

3) Adil ve eşit bir ekonomi modeli

4) Sosyal girişimciliğin önündeki 4 temel sorun

5) “Başka bir şekilde de iş yapmak mümkün”

6) Bu sistem dönüşür, bu söylem değişir mi?: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği

7) Sosyal girişim liderleri kadınlar…

8) Sosyal girişimciler bir gün kendilerine ihtiyaç kalmayacak bir dünya için çalışıyor

9) E-Bursum, eğitimde finansman sorununu çözüyor

10) Sistem dönüşümü için sorunun temeline inmek…

11) Temiz moda, bir ütopya değil

12) İş birliği, çağımızın doruğa çıkardığı bir ihtiyaç

13) İş dünyası ve sosyal girişim iş birlikleri… Yeni çözümler, yeni olasılıklar

14) Filantropistler için yenilikçi bir bakış açısı modeli: Sistem dönüşümünü fonlamak

15) Kurumsal sorumluluk değil, kurumsal zorunluluk anlayışını benimsiyoruz

16) Çocuklar için daha eşitlikçi bir gelecek kuruyorlar

17) Değişen Dünya Koşulları ve Çocuklar

18) İyilik için teknoloji

19) Gençler ve dönüşüme liderlik etmek

20) Gençlerin yeni bir dünya yaratma hayali ortak

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store