Zamanı Geldi: Ashokalılar Yaz Buluşması 2020

İstem D. Akalp- Ashoka Türkiye Sosyal Girişimcilik Programı

Son 3 ayınız nasıl geçti? Ashoka Türkiye’de birçoğumuz gibi biz de son 3 ayı takvimleri, planları revize ederek, ekibimizi ve topluluğumuzu kollamanın yeni ve farklı yollarını arayarak, bularak, paylaşarak geçirdik. Mart ayından bu yana hem kendi çalışmalarımıza hem küresel ağımızdaki sosyal girişimcilerin çalışmalarına baktığımızda gördüğümüz, hissettiğimiz şuydu: sanki kıyıya bir şişe vurmuş, şişenin içinden sosyal girişimcilerin yıllardır söylediği, eylediği değerler, vizyonlar, düşünme ve çalışma biçimleri çıkmış. Bir de mesaj: “Zamanımız geldi.”

Adil ve temiz tedarik zincirlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, birlikte işler verilerin, katılımcı ve barışçıl öğrenme ortamlarının, çocukların haklarına kavuşmasının, onarıcı tarımın, doğayla bir olmanın, sanatla ses çıkarmanın, yeni ve yaratıcı kaynak geliştirme yollarının, herkesin erişebildiği özgür internetin, doğru bilginin, kapsayıcı eğitimin, küçük çiftçinin, türetim ekonomisinin, kırsalda fırsat eşitliğinin, mekânda adaletin zamanı geldi. Zamanımız geldi.

Covid — 19’la sınanırken, Ashoka Fellowlarının doldurdukları anketlerde, telefon görüşmelerinde, topluluğun haftalık Antivirüs buluşmalarında birlikte çalıştıkları gruplarla daha derin bağlar kurduklarını, herkesin fark yaratabileceği bir dünyaya katkı sunmaya bu koşullarda da devam ettiklerini gördük, şişeden çıkan mesajı hatırladık: Zamanımız geldi.

Ashoka Türkiye Sosyal Girişimcilik Programı’nda, toplumsal sorunlara yenilikçi çözümleri olan sosyal girişimcileri buluyor, bir araya getiriyor ve onları işlerini daha etkili yapmaları için ihtiyaç duydukları danışmanlık, ağ, finansa erişim gibi desteklerle buluşturuyoruz.

Sosyal girişimcilerin, bir kez Ashoka Fellow’u seçildikten sonra, sosyal girişimlerinde aktif oldukları süre boyunca -çoğu kez ömür boyu- eriştikleri bu desteklerin önemli bir parçası, yılda 2 kez bir araya geldikleri Ashokalılar Buluşmaları.

Ashokalılar Buluşmaları’nda,

  • Ashoka Türkiye Fellowları, ekibi ve destekçileri olarak birbirimizi daha yakından tanımayı,
  • Ashoka Fellowlarının kapasite gelişimine ihtiyaç duyduğu alanlarda birbirimizden ve uzmanlardan öğrenmeyi,
  • Rutinin dışına çıkarak sosyal girişimlere ve kendimize derinden bakacak alanlar yaratmayı amaçlıyoruz.

2020’nin Ashokalılar Yaz Buluşması, 11–12 Haziran’da Ashoka Fellowlarını, destekçilerini ve Ashoka Türkiye ekibini bir araya getirdi.

Hayaller Akıllı Köy, Hayatlar Zoom

Ashokalılar Yaz Buluşması’nı her sene bir fellowun ev sahipliğinde, İstanbul dışında bir mekânda, uzun hafta sonunu ayırarak yapıyoruz. Birbirimizden ve diğer uzmanlardan öğrendiğimiz atölyelerin yanı sıra birlikte yemek yapma, dinlenme, bir ağacın altında şekerleme yapma, yolculuğu paylaşma fırsatı da buluyoruz. Bu sene ev sahibimiz, TABİT’in ve Akıllı Köy’ün kurucusu Ashoka Fellow’u Tülin Akın olacaktı ki kendimizi ekranlarımızın başında bulduk.

Buluşmanın teması “Zamanımız geldi” idi. Sosyal girişimcilik yolculuklarının çok başında tanıştığımız, yenilikçi fikirleri ve sistemleri dönüştürme potansiyelleri ile Küresel Ashoka Ağı’na katılan sosyal girişimcilerin kurdukları yapılar, yaygınlaştırdıkları fikirlerin Covid-19’la dönüşen hayatlarımıza verdikleri en net mesaj buydu.

Buluşmanın başında, son 6 ayla ilgili güncellemeleri paylaştık. Ardından Ashoka Türkiye Ülke Direktörü Zeynep Meydanoğlu ve E-bursum’un kurucusu, Ashoka Fellow’u Mesut Keskin’in yanı sıra Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı ve UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat’ın da panelist olduğu, Mediacat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan moderatörlüğünde “Sosyal Dayanışma İçin Dijital Fırsatlar Yaratmak” paneline kulak verdik.

Panel sonrasında, Zeynep Meydanoğlu kolaylaştırıcılığında, Dijitalde Sistem Dönüşümü üzerine bir atölye yaptık. Bu atölyede, ASN (Ashoka Support Network) üyesi ve TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk’tan, AÇEV Genel Müdürü Burcu Gündüz Maşalacı’dan ve Ashoka Fellowlarından Good4Trust.org’un kurucusu Dr. Uygar Özesmi’den, Teyit’in kurucusu Mehmet Atakan Foça’dan, KODA’nın kurucusu Mine Ekinci’den ve E-bursum’un kurucusu Mesut Keskin’den pandemi döneminde sosyal etkilerini dijital yöntemlerle nasıl sürdürdüklerini hatta artırdıklarını dinledik. Buradaki öğrenimlerle ilgili önümüzdeki günlerde ayrı bir yazıyı sizlerle buluşturacağız.

Sistem Dönüşümü için Zamansız Araçlar

Buluşmanın ikinci gününe, Yogazero’dan Gözde Uysal’ın sandalye yogasıyla başladık. Ardından, YouLab Coaching’in kurucusu Yeşim Yerli ile özşefkat ve kendini ödüllendirme üzerine çalıştık. Sosyal girişimcilik yolculuğu eksikleri doğru tespit etmeyi, onları gidermek için çalışmayı gerektiren uzun bir yolculuk. Özşefkat ve Kendini Ödüllendirme atölyesi, bu uzun yolculukta Ashoka Fellowlarının kendilerine bakmalarını, kuvvet bataryalarını doldurmalarını ve işlerine daha motive devam etmelerini sağladı. Yeşim Yerli’nin liderlikle ilgili videolarına Youtube kanalından ve websitesinden ulaşmak mümkün. Ardından, E-bursum’un kurucusu Mesut Keskin ve KODA’nın kurucusu Mine Ekinci, Ashoka Avrupa Fellowship Programı kapsamında katıldıkları Everybody Leads atölyesinden paylaşımlar yaptı. Bu yaklaşım, katılımcı karar alma ve iş yapmayı merkezine koyan birçok farklı yaklaşımın sosyal girişimciler için adapte edilmiş hali. Bu alanda derinleşmek isteyenlere başucu kitabı olarak The Future of Work Needs Inner Work kitabı öneriliyor.

Sosyal girişimciler, girişimlerini kurarken, büyütürken ve belki de kuruluş amaçlarına ulaşıp başka bir girişime yelken açarken finansal açıdan kendilerine ve ekiplerine ne kadar adil olabiliyorlar? Bu sorunun cevabını, Collective Spark’ın kurucu ortağı Atıl Erken’in konuk olduğu Finansal Olarak Kendine Adil Olmak atölyesinde aradık. Özetle

  • etkinin sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve ölçülebilir olması
  • yola çıkarken her konuda olduğu gibi maaşlar ve emek konusunda da kısa vadeli değil uzun vadeli planlar yapabilme gerekliliği ve
  • kendine maaş ödeyebilen girişimcinin, girişimine daha rahat odaklanabileceği üstünde durduk.

Ashokalılar Yaz Buluşmasını, Ashoka Senior Fellow’u Dr. Uygar Özesmi’nin kolaylaştırıcılığında ve Temiz Giysi Kampanyası Derneği ve Bego Jeans’in kurucusu Bego Demir’in katkılarıyla Sistem Dönüşümüne Giden Yolda Politika Değişikliği için Dijital Araçlar oturumuyla sona erdirdik. Temiz Giysi Kampanyası’nın bir kurumsal politika değişikliğine sebep olan kampanya serüvenini buradan takip etmek mümkün.

Başta hayal ettiğimizden çok farklı koşullarda gerçeğe dönüşen Ashokalılar Yaz Buluşması’ndan üç soruya cevap vererek ayrıldık. Bu soruların cevapları, önümüzdeki dönem için planlarımızı şekillendirmemizde pusula olacak:

  • Benim için neyin zamanı geldi?
  • Kime teşekkürün zamanı geldi?
  • Ashoka Topluluğu için neyin zamanı geldi?

Herkesin fark yaratabildiği bir dünya için sosyal girişimcileri ve onları desteklemek isteyen kişi ve kurumları bir araya getirdiğimiz çalışmalarımız devam edecek. Ashokalılar Kış Buluşması’nda bir araya gelen herkese, Ashoka Türkiye Topluluk Fonu destekçisi Aslı Atay’a ve Ashoka Türkiye Sosyal Girişimcilik Programı destekçisi Vehbi Koç Vakfı’na katkıları için teşekkür ederiz!

Ashoka, sistem değiştirici potansiyele sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store